Je golft de trap af

die aanblik wekt beroering

je borsten zien me

Advertenties